Call us
MENU
 • Packing

  15 ליטר
 • Variety

  לבן

For more details about PELESEAL, fill the form below:

 • Description

  חומר איטום נגד מים באיכות גבוהה. החומר יוצר ממברנה גמישה ואטומה למים. הוא אידאלי לשימוש בגגות בטון או רעפים. צבעו הלבן מאפשר לו להוריד את הטמפרטורה הפנימית של בניינים במהלך חודשי הקיץ החמים. החומר מסיס במים ואינו דליק. החומר בעל כושר הידבקות גבוה לתשתית.

 • Infrastructure

  גגות בטון או רעפים

 • Preparation of infrastructure

  לפני יישום פלאסיל, על המשטחים להיות יבשים ונקיים. במקרה של תפרחת יש לנקות באמצעות מברשת קשיחה. כמו כן יש לנקות את המשטח בזהירות מפטריות או ממיקרואורגניזמים אחרים, לפני יישום חומר פלאסיל. לפני היישום, על המשטח להיות יבש. יש לתקן סדקים על המשטח, ובמידת הצורך לחזק ברשת פלסטיק לפני הציפוי. במקרה כזה, יש ליישם שתי שכבות נוספות כך שרשת החיזוק תכוסה במלואה. חיזוק ברשת פלסטיק נדרש גם במקרה של עומס תנועה רב על הגג, עומסי בנייה או כשעל הגג נראים סימנים של התפשטות ו/או התכווצות.

   

   

 • How to apply

  דילול/ניקוי: מי ברז.

  כלי יישום: מברשת, גלגלת (רולר) או ריסוס (קונבנצינלי או איירלס).

  טמפרטורת יישום: °C5-35

  יש לערבב היטב וליישם שכבה אחת כיסוד (דילול עד 25%) ולפחות שכבה אחת כשכבת גימור (דילול עד 5%). כל שכבה תיושם בכיוון ניצב לשכבה הקודמת. אין ליישם במקרים שגשם צפוי לרדת, כשיש תחזית ללחות גבוהה, או לפני שהשכבה הקודמת התייבשה (6-8 שעות מיישומה).

  ניקוי כלי עבודה: יש להסיר חומר רב ככל האפשר מהכלים, ולנקות מיד עם מים ותמיסת דטרגנט.

 • Safety

  יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.

  במקרה של מגע עם העיניים, יש לשטוף מיד במים זורמים ולפנות לקבלת ייעוץ רפואי.

  במקרה של בליעה, יש לפנות מיד לקבלת ייעוץ רפואי, ולהציג את המכל או את התווית.

  יש ליישם רק באזורים מאווררים היטב.

  אין לרוקן את חומר לניקוזים.

  יש להימנע משחרור לסביבה.

  למידע נוסף יש לפנות לדף נתוני הבטיחות.

   

  ניהול פסולת

  אין לרוקן עודפי צבע לתוך הניקוזים, ואין להשליך ביחד עם אשפה ביתית. ייעוץ בנוגע להשלכה ואיסוף ניתן לקבל מהרשויות המקומיות.

 • Warranty

  המידע המסופק במסמך זה הנו תוצר של היכרותנו וניסיוננו עם המוצרים. התוצאות המתקבלות בשטח עשויות להשתנות, בהתאם לשיטות שאומצו ליישום המוצר.  במקומות שבהן נעשה שימוש בשיטות יישום שאינן מכוסות במסמך זה, על הלקוחות לבקש מידע ספציפי נוסף ו/או לבצע בדיקה מייצגת לפני השימוש במוצרים.  המידע האמור לעיל אינו מהווה בשום אופן אחריות לגבי השימוש במוצרים.  התנאים הכלליים ותנאי המכירה שלנו הם אשר יגברו, בכל מקרה, על המידע המסופק בהסכם זה. לפני היישום, לקוחות ומשתמשים מתבקשים לבדוק שברשותם הגרסה האחרונה של מסמך זה.

For more details about PELESEAL, fill the form below:

[contact-form-7 404 "Not Found"]