Call us
MENU
 • Packing

  15ק"ג
 • Variety

  שחור

For more details about B-TECH 4600, fill the form below:

 • Description

  ציפוי מאחה בעבודות הטלאה. ניתן ליישום ע"ג משטחים לחים. עמיד במיוחד בתנאי לחות ורטיבות

 • Preparation of infrastructure

  וודא כי פני השטח נקיים , ללא חלקים רופפים, אבק ולכלוך או כל גורם זר היכול להפריע בהדבקות החומר לתשתית

 • How to apply

  יישם שכבה אחידה בכמות של כ- 200-300 גר'/ מ"ר

  המתן לייבוש כ- 6 שעות, בהתאם לתנאי מזג אויר

  אופן היישום:  מברשת או מרסס

 • Notes

  • יש לערבב היטב את החומר לפני השימוש
  • יש לאוורר מקומות סגורים בעת היישום
  • ניקוי הכלים מיד לאחר השימוש במים.
  • יש לאחסן את המוצר במקום קריר ומוצל. אין לאחסן בטמפ' נמוכה מ 5 מעלות צל'
 • Safety

  לא למאכל

  המוצר אינו דליק ואינו מכיל ממיסים מסוכנים

  בזמן השימוש בחומר יש להשתמש בציוד מגן אישי (כפפות, משקפי מגן/ פנים)

  רחץ ידיים במים וסבון בזמן השימוש

 • Warranty

  המידע המסופק במסמך זה הנו תוצר של היכרותנו וניסיוננו עם המוצרים. התוצאות המתקבלות בשטח עשויות להשתנות, בהתאם לשיטות שאומצו ליישום המוצר.  במקומות שבהן נעשה שימוש בשיטות יישום שאינן מכוסות במסמך זה, על הלקוחות לבקש מידע ספציפי נוסף ו/או לבצע בדיקה מייצגת לפני השימוש במוצרים.  המידע האמור לעיל אינו מהווה בשום אופן אחריות לגבי השימוש במוצרים.  התנאים הכלליים ותנאי המכירה שלנו הם אשר יגברו, בכל מקרה, על המידע המסופק בהסכם זה. לפני היישום, לקוחות ומשתמשים מתבקשים לבדוק שברשותם הגרסה האחרונה של מסמך זה.

For more details about B-TECH 4600, fill the form below:

[contact-form-7 404 "Not Found"]