Call us
MENU
 • Packing

  שק רב שכבתי במשקל 25 ק"ג / 64 שקים במשטח
 • Variety

  אפור

For more details about Soil anchores cement grout, fill the form below:

 • Description

  • תערובת מוכנה לשימוש לאחר הוספת מים בלבד
  • חוזק מתאים לדריכה תוך 48-24 שעות
  • כמות סולפטים  (SOɜ)נמוכה מ- 4.5% ממשקל החומר (2.8%)
  • כמות סולפיד- יונים (S) נמוכה מ 0.01% ממשקל החומר
  • זמן עבידות כ- 90 דקות
  • הפרשת מים נמוכה
  • אינו קורוזיבי- ללא קלציום כלוריד
 • Uses

  דיוס עוגנים ומילוי חללים

 • Infrastructure

  עוגנים

 • Preparation of the material

  • יש למלא כלי ערבול ב- 184 ליטר מים ולהוסיף תוך כדי ערבוב 500 ק"ג של דייס צמנטי לעוגנים (אבקה).
  • יש לערבב כ- 10-15 דקות עד לקבלת תערובת אחידה ללא גושים.
  • יש להמשיך ערבוב החומר כל עוד התערובת בכלי הערבול.
  • כמות מים לשק 25 ק"ג, 9.2 ליטר.

  הערה חשובה

  • שינוי בטמפ' המים עלול להשפיע על זמן העבידות של התערובת.
 • How to apply

  יש להשתמש בציוד מכאני ייעודי לדיוס.

 • Technical Details

  נתונים טכניים  (25°c)

  תכונה תוצאות הבדיקה שיטת בדיקה
  משקל מרחבי כ- 2 ק"ג/ליטר
  PH 13
  חוזק לחיצה לאחר 24 שעות (25°c  , 65% לחות) 28 מגפ"ס ת"י 466 חלק 3
  חוזק לחיצה לאחר 48 שעות (25°c  , 65% לחות) 36 מגפ"ס ת"י 466 חלק 3
  חוזק לחיצה לאחר 7 יום (25°c  , 65% לחות) 46.5 מגפ"ס ת"י 466 חלק 3
  חוזק לחיצה לאחר 28 יום (25°c  , 65% לחות) 61 מגפ"ס ת"י 466 חלק 3
  יחס בין נפח התחלתי לנפח לאחר 3 שעות 99.5% ת"י 466 חלק 3
  יחס בין נפח התחלתי לנפח לאחר 6 שעות 99.5% ת"י 466 חלק 3
  יחס בין נפח התחלתי לנפח לאחר 24 שעות 100% ת"י 466 חלק 3
  יחס בין נפח התחלתי לנפח לאחר 7 ימים 100% ת"י 466 חלק 3
  הפרשת מים לאחר 3 שעות 0.6% ת"י 466 חלק 3
  הפרשת מים לאחר לאחר 6 שעות 0.5% ת"י 466 חלק 3
  הפרשת מים לאחר לאחר 24 שעות 0% ת"י 466 חלק 3

   

 • Notes

  • אין ליישם את החומר כאשר טמפרטורת התשתית, הסביבה או החומר נמוכה מ- 5°c או גבוהה מ- 35°c.
  • אין להוסיף מים מעבר לכמות הכתובה במפרט זה.
 • Safety

  מוצר זה מכיל צמנט. במגע עם רטיבות הצמנט מגיב אלקאלית ולכן יתכנו גירויים בעור או צריבה בריריות (לדוגמא בעיניים) במגע עם החומר.
  יש להגן על העיניים באמצעות משקפי מגן ולהימנע ממגע ממושך עם העור. במקרה של מגע החומר בעיניים יש לשטוף את העיניים מיד ולהיוועץ ברופא.
  יש להסיר בגדים מלוכלכים או ספוגים בחומר מיד על למנוע מגע ממושך עם העור.
  במגע עם העור יש לשטוף מיד את המקום במים וסבון. יש להרחיק את החומר מהישג ידם של ילדים.

 • Warranty

  המידע המסופק במסמך זה הנו תוצר של היכרותנו וניסיוננו עם המוצרים. התוצאות המתקבלות בשטח עשויות להשתנות, בהתאם לשיטות שאומצו ליישום המוצר.  במקומות שבהן נעשה שימוש בשיטות יישום שאינן מכוסות במסמך זה, על הלקוחות לבקש מידע ספציפי נוסף ו/או לבצע בדיקה מייצגת לפני השימוש במוצרים.  המידע האמור לעיל אינו מהווה בשום אופן אחריות לגבי השימוש במוצרים.  התנאים הכלליים ותנאי המכירה שלנו הם אשר יגברו, בכל מקרה, על המידע המסופק בהסכם זה. לפני היישום, לקוחות ומשתמשים מתבקשים לבדוק שברשותם הגרסה האחרונה של מסמך זה.

For more details about Soil anchores cement grout, fill the form below:

[contact-form-7 404 "Not Found"]