Call us
MENU
 • Packing

  דלי במשקל 18 ק"ג / 42 במשטח מיכל 1000 ליטר
 • Variety

  לבן

For more details about LTX 101, fill the form below:

 • Description

  • משפר כושר הידבקות
  • משפר גמישות התערובת ( מוריד מודול אלסטיות)
  • משפר חוזק ומונע סדיקה בתערובות
  • אינו מאבד את תכונותיו בכל תנאי מזג האוויר
  • משפר עבידות
 • Uses

  • משמש כתוסף לתערובות הרבצה, טיח, מדה ועוד
  • משמש להכנת תערובות להדבקות פנים/חוץ, קירות ורצפות
  • משמש להכנת תערובת להדבקות ריצוף חדש על ישן
 • Composition

  לטקס SBR

 • Infrastructure

  • בטון בחוזק מינימלי "ב-25"
  • טיח צמנטי בעל כושר הידבקות גבוה, לא פחות מ- 0.7 מגפ"ס
  • ריצוף קיים
 • Preparation of infrastructure

  • יש לנקות מפני השטח שאריות בטון, חלקים רופפים, שמנים, גריז וכל גורם אחר.
  • פגמים בתשתית, חורים וקיני חצץ בבטון יש לתקן לפני ביצוע העבודה.
  • חוטי ברזל יש לחתוך לעומק כ- 2 ס"מ מפני השטח ולתקן בחומר צמנטי בלתי מתכווץ כגון ספיר 620.
  • בהפסקות יציקה יש לטפל בסדק שנוצר ע"י סיתות ופתיחת הסדק לרוחב ועומק 2X2 ס"מ ולמלא בחומר בלתי מתכווץ כגון ספיר 620.
  • יש לוודא שהתשתית מסוגלת לשאת את כל השכבות שעתידות להיות מיושמות עליה.
 • Preparation of the material

  • בכל התערובות יש לערבב תחילה את LTX 101 עם המים ורק לאחר מכן להוסיף לתערובת
  • יש לערבב את התערובת במערבל מכני/טפלה עד לעבידות הדרושה
  • לאחר ערבוב ראשוני יש להמתין כ- 5 דקות ולערבב שנית
  • יש להכין תערובת המתאימה לשימוש כשעה מזמן הערבוב
  • יש לערבב את התערובת המוכנה מדי פעם בכדי שלא תיווצר שכבת קרום

  פריימר להדבקת ריצוף חדש על ישן

  • יש להכין תערובת המורכבת מ: כ- 62 ק"ג דבק, 1 דלי LTX 101 (18 ק"ג) ללא דילול עד לעבידות
  • יש לבצע מריחה בעובי של כ- 3 מ"מ ע"ג הריצוף הישן ולהמתין 24 שעות לייבוש והתחזקות לפני ביצוע הדבקת הריצוף החדש

  הרבצה

  • יש להכין תערובת המורכבת מ- 1 צמנט (מלט), 2 חול (חול ים נקי ומנופה), ספיר M-101 מדולל עם מים ביחס 1:1 עד לעבידות
  • יש להרטיב את התשתית עד למצב 'רווי ויבש פנים' ולמרוח שכבה ראשונה באמצעות מאלג' חלק בהידוק לתשתית, לאחר מכן יש לבצע מריחה (עדיף משוננת) בעובי של 5-8 מ"מ סה"כ.
  • חשוב להקפיד לעבוד עם חומר רטוב שעדיין לא התכסה בקרום.
  • לאחר ייבוש החומר יש לגרד בעזרת סרגל מסור.
  • יש לבצע אשפרה של ההרבצה לאחר התייבשות ראשונית ועד 24 שעות מסיום היישום. יש לבצע אשפרה כ- 3 ימים.
  • ע"פ תקן 1555, הדבקת אריחים תתבצע לאחר 14 יום מסיום עבודות הטיוח.
  • במפגש בין רקעים שונים, כגון בטון ובלוקים, יש להטביע רשת אינטרגלס בשכבת ההרבצה.

  טיח מיישר

  • יש להכין תערובת המורכבת מ- 1 צמנט (מלט), 2 חול (חול ים נקי ומנופה), LTX 101 מדולל עם מים ביחס 1:3 עד לעבידות יש לבצע תחילה שכבת הרבצה ולאחר מכן יש לבצע את שכבת הטיח מיישר בעובי עד 15 מ"מ לכל שכבה באופן הבא: יש להרטיב את התשתית עד למצב 'רווי ויבש פנים' ולמרוח שכבה דקה בעזרת מאלג' תוך הידוק אל התשתית ולאחר מכן יש למלא עד העובי הרצוי. 
  • יש ליישר ולהחליק את השכבה הסופית באמצעות סרגל אלומיניום או מרית (מאלג').
  • לאחר ייבוש הטיח יש לגרד בעזרת סרגל מסור.
  • יש לבצע אשפרה של הטיח לאחר התייבשות ראשונית ועד  24 שעות מסיום היישום. יש לבצע אשפרה כ- 3 ימים.
  • ע"פ תקן 1555, הדבקת אריחים תתבצע לאחר 14 יום מסיום עבודות הטיוח.

  מדה

  • יש להכין תערובת המורכבת מ- 1 שק צמנט 50 ק"ג (מלט), 8 דליים חול (חול ים נקי ומנופה), 6 דליים שומשום, LTX 101 מדולל עם מים ביחס 1:3 עד לעבידות
  • יש למרוח תחילה פריימר מסוג ספיר אקסטרה פריים מוכן לשימוש ולהמתין לייבוש מינימום 60 דקות
  • יש לבצע את שכבת המדה בעובי של 5-50 מ"מ, בעובי של 20 מ"מ ומעלה יש לחזק את המדה בעזרת רשת מגולוונת
  • מומלץ לבצע את המדה בעזרת מיאקים (סרגלים), חובה לפרק את המיאקים לאחר ייבוש ראושני של שכבת המדה
  • יש לבצע אשפרה של המדה לאחר התייבשות ראשונית ועד  24 שעות מסיום היישום. יש לבצע אשפרה כ- 3 ימים
  • יש להמתין 7 ימים לייבוש סופי

  דבק

  • יש להכין תערובת המורכבת מ- 1 צמנט (מלט), 2 חול (חול ים נקי ומנופה), LTX 101 ללא דילול עד לעבידות 
  • ע"פ תקן 1555, לפני חיפוי קירות יש לוודא כי התשתית ישרה, אם קיימת סטייה מהנדרש בתקן יש לבצע יישור באמצעות טיח.
  • לפני ההדבקה יש לוודא כי גב האריח והתשתית נקיים ויבשים.

  יש לבצע הדבקה בשטחים קטנים של כ- 1 מ"ר על פי השלבים הבאים:

  • על גבי התשתית, יש לבצע מריחה דקה וחלקה בהידוק.
  • על שכבה זו יש לבצע מריחה משוננת ב- 60°.
  • על גב האריח יש לבצע מריחה חלקה של כ- 2 מ"מ.
  • יש לבצע הדבקה "רטוב על רטוב" ולאחר מכן לטלטל ולהדק בעזרת פטיש גומי עד לשבירת השיניים ולהדבקה של לפחות 85%  משטח האריח.
  • בחיפוי קירות, ע"פ הנדרש בתקן עובי שכבת הדבק יהיה 3-10 מ"מ (כולל הדבק על התשתית + הדבק ע"ג האריח).
  • בהדבקת ריצוף עובי הדבק יהיה 10-30 מ"מ.
  • מישקים ותפרי התפשטות יש לבצע עפ"י דרישות המתכנן.

   

 • Safety

 • Warranty

For more details about LTX 101, fill the form below:

[contact-form-7 404 "Not Found"]