Call us
MENU
 • Packing

  דלי במשקל 25 ק"ג / שק במשקל 22.7 ק"ג

For more details about PENECRETE MORTAR, fill the form below:

 • Description

  PENECRETE MORTAR מכיל צמנט פורטלנד, חול קוורץ מיוחד ומטופל, תערובת של כימיקלים פעילים.
  הכימיקלים הפעילים מגיבים עם לחות ועם תוצרי הלוואי של ההידרציה של הצמנט וגורמים לתגובה קטליטית,
  שמייצרת מערכת גבישים ממשיים שאינם מסיסים. מערכת גבישים זו גדלה בנוכחות מים, אוטמת את החללים
  הקפילריים בבטון וסדקי ההתכווצות הקטנים בבטון וכך אוטמת את הבטון. הפעולה הכימית מתחילה כאשר
  האבקה מעורבבת עם מים ויכולה להימשך ימים אחדים עד לחסימה מלאה של החללים, כתלות בטמפרטורת
  הסביבה ובתנאים סביבתיים.

  יתרונות

  • ניתן ליישום בצד לחץ המים החיובי או השלילי של מבנה
  • עמיד בפני לחץ הידרוסטטי גבוה
  • אוטם סדקים עד רוחב 0.4 מ”מ
  • קל לשימוש - יש רק לערבב עם מים לפני היישום מאפשר לבטון “לנשום”
  • אפשרות לגימור שפכטל או לגימור בקצוות דקיקים ניתן ליישום על בטון לח
  • מהיר התקשות
  • אינו אורגני - לא מכיל פולימרים
  • מאושר לשימוש עם מי שתייה )לפי )NSF 61
  • לא דליק
  • התנגדות לשחיקה ולבליה מכנית

  • עמיד להקפאה/הפשרה
  • אינו מכיל מוצרי VOC - מוצרים אבקתיים של PENETRON אינם מכילים חומרים אורגניים נדיפים והם בטוחים
  לשימוש חוץ ולשימוש פנים במקומות סגורים.

 • Uses

  יישומים מומלצים
  החומר מיושם בשילוב עם PENETRON לצורך:
  • תיקון של פסי איטום, פרופילי אף-מים, חללים ובחיבורים כדי להבטיח אטימות למים
  • תיקון חורים בבטון וממשקי בנייה לקויים
  • תיקון ומילוי סדקים מחורצים
  • תיקון אזורים רופפים ואזורים שמכילים קיני סגרגציה

For more details about PENECRETE MORTAR, fill the form below:

[contact-form-7 404 "Not Found"]