Call us
MENU

For more details about BITUTEC SBS 50, fill the form below:

 • Description

  ביטומן מועשר בפולימרים ואטום למים, העשוי מפולימרים (מסוג SBS) עמידים בפני בלייה.

   

  • ניתן ליישם על משטחים לא ישרים
  • עמידות בשינויי טמפרטורה
  • כושר הידבקות גבוה לאורך חיי המבנה
 • Uses

  קוביית זפת מיועדת לכל יישום שבו נדרשת הדבקה מלאה של שכבת האיטום לתשתית או במקומות בהם התשתית מחוספסת.

  ניתן להשתמש בקוביית זפת בהצלחה באיטום מגוון רחב של משימות, במיוחד במקומות שבהם יש צורך בעמידות במאמצים מכניים ודינמיים כגון גשרים, חניונים בקומות וכו'.

  בשל ההרכב המיוחד שלו העשוי מפולימר, ביטוטק 50 מתאים לכל מוצרי פלוביטק, הן על בסיס     APP  והן על בסיסSBS .

 • Preparation of infrastructure

  הכנת משטח היישום

  על התשתית להיות יבשה ונקיה. יש לאפשר לבטון תקופת אשפרה כנדרש בתקן. תכונות הבטון: חוזק שליפה: 1 מגה-פסקל. יש להכין את תשתית הבטון, כולל עליות על הקיר ופרטים, עם יסוד (פריימר) ביטומני מתאים זאת כדי לשפר את ההדבקה. יש לאפשר למשטח להתייבש לפני שמתקדמים לשלבי היישום הבאים. עבור מבנים טרומיים שבהם יש מרווחים בין הרכיבים השונים, יש ליישם פס גישור (pontage strip) מתאים כדי לגשר על המרווחים הפתוחים. במידה שקיימים מפרקים מבניים, לוחות טרומיים או דקים (deck)ממתכת, יש להתאים פרטים לתפרי ההתפשטות.

  על מנת להמיס את הבלוקים יש להכין ולכייל את דוד החימום בהתאם להוראות היצרן.

   

 • How to apply

  מילוי דוד החימום והמלצות

  יש להוציא את קוביות הביטומן מתוך אריזת הקרטון.

  יש למקם מספר בלוקים בתוך הדוד לפני הפעלתו; בדרך כלל 3 עד 6 בלוקים, תלוי בגודל הדוד. יש לכוון את כמות הגז כדי להגיע לנקודת ההתכה הנכונה, יש להיזהר שלא להרתיח את החומר!!!!

  במידה שמומלץ להשתמש בבוילר המצויד במערבל ידני או מכני, יש להמתין עד להמסה מלאה של הבלוקים. מרגע זה ניתן למלא בדליים או בכלים מתאימים אחרים ולצקת על משטח היישום.

  אם נדרש חומר נוסף, יש להוסיף בזהירות בלוק חדש, כדי להימנע מהתזה מתוך הדוד.

  לביטוטק 50 יכולים להיות זמני המסה שונים, תלוי בסוג הדוד שבו משתמשים ובדרגת הבלוק.

  מומלץ !!!!! תמיד לסגור את מכסה הדוד כיוון שהתלקחות ספונטנית עשויה להתרחש כאשר האדים החמים באים במגע עם האוויר הקר יותר שמסביב. חימום יתר עלול לגרום למיצוק, גלישה או התזה של החומר.

  יישום ביטוטק 50 מומס

  יש ליישם את הביטוטק 50 המומס ולהגיע לשכבה חלקה על משטח עליו עובדים תוך שימוש במגב ובכמות ובשיטה המתאימים לצורך מילוי ופילוס החומר. אין להשתמש בכמות גדולה מדי של חומר, כיוון שהוא עשוי להצטבר ולהוריד את איכות ההדבקה של הביטומן.

  גימור סופי

  במידה שנדרש, ניתן ליישם שכבה דקה של חול יבש מעל לשכבת הביטוטק 50.

 • Safety

 • Warranty

  המידע המסופק במסמך זה הנו תוצר של היכרותנו וניסיוננו עם המוצרים. התוצאות המתקבלות בשטח עשויות להשתנות, בהתאם לשיטות שאומצו ליישום המוצר.  במקומות שבהן נעשה שימוש בשיטות יישום שאינן מכוסות במסמך זה, על הלקוחות לבקש מידע ספציפי נוסף ו/או לבצע בדיקה מייצגת לפני השימוש במוצרים.  המידע האמור לעיל אינו מהווה בשום אופן אחריות לגבי השימוש במוצרים.  התנאים הכלליים ותנאי המכירה שלנו הם אשר יגברו, בכל מקרה, על המידע המסופק בהסכם זה. לפני היישום, לקוחות ומשתמשים מתבקשים לבדוק שברשותם הגרסה האחרונה של מסמך זה.

For more details about BITUTEC SBS 50, fill the form below:

[contact-form-7 404 "Not Found"]